Zakończenie prowadzenia działalności

Zakończenie prowadzenia działalności

Gdy prowadzenie działalności gospodarczej przynosi straty i brak symptomów poprawy sytuacji, co często połączone jest z utratą zdolności kredytowej, to w takiej sytuacji należy się zastanowić nad likwidacją przedsiębiorstwa i zakończeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorca chcący zlikwidować firmę musi przebyć podobna drogę po urzędach, jaką pokonał, zakładając firmę. Konieczna jest wizyta w urzędzie gminy w związku ze spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku zgłoszenia organowi ewidencyjnemu wszelkich zmian dotyczących jego działalności (w terminie 14 dni od zakończenia zmiany), także w sytuacji zaprzestania działalności gospodarczej musi on powiadomić o tym stanie organ ewidencyjny. Ponadto, decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Należy również udać się do ZUS-u, w celu wyrejestrowania się z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, co wymaga wypełnienia tych samych formalności, co przy rejestracji. Płatnik składek ma obowiązek w ciągu 7 dni od chwili wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń zgłosić wniosek o wyrejestrowanie. Musimy także udać się do Urzędu Skarbowego po to, aby dokonać tzw. zgłoszenia aktualizacyjnego numeru NIP., obejmującego zgłoszenie o wykreśleniu z ewidencji przedsiębiorców. W tym miejscu również podatnicy VAT zgłaszają obowiązkowo zaprzestanie wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu akcyzą lub VAT.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

Comments

comments