Zakładanie własnej firmy

Zakładanie własnej firmy

Przed założeniem własnej firmy należy wybrać kody PKD związane z rodzajem działalności, jaką będzie się prowadzić. Aby to zrobić, trzeba skorzystać z wyszukiwarki PKD online i wpisać hasło charakteryzujące wybraną działalność, a następnie wybrać najodpowiedniejszą kategorię opisującą przyszłą działalność. Kolejnym krokiem w tworzeniu własnej firmy jest zarejestrowanie jej w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek ten można wypełnić online lub po wydrukowaniu i ręcznym wypełnieniu złożyć w urzędzie gminy. W ciągu siedmiu dni od założenia firmy należy poinformować o tym fakcie ZUS. Obowiązkowymi ubezpieczeniami są ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia i ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Dobrowolne jest natomiast ubezpieczenie chorobowe. Przy zgłaszaniu siebie jako płatnika składek w ZUS należy wypełnić formularz ZUS ZFA i złożyć go wraz z decyzją o nadaniu numeru NIP oraz kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON. Istnieje możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia niepracujących członków rodziny założyciela firmy w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia siebie. W tym celu należy wypełnić formularz ZUS ZCZA (jeśli zgłaszane osoby mieszkają z płatnikiem pod jednym dachem) lub ZUS ZCNA (jeśli nie mieszkają). Zgłoszenie współmałżonka może nastąpić również w ciągu siedmiu dni od zawarcia małżeństwa lub po utracie przez niego pracy.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

Comments

comments