Zakładanie firmy krok po kroku

Zakładanie firmy krok po kroku

Jeśli dobrze i w porę przemyślisz sobie działalność firmy, którą masz zamiar założyć, jej zakładanie może się zamknąć nawet w ciągu jednego dnia. Musisz jednak najpierw zgromadzić potrzebne dokumenty. Pierwszym twoim krokiem powinno być stworzenie biznesplanu, który powinien zawierać takie dane jak opis, plan, cele, warunki działania, nazwa, środki o sposoby realizacji celów. Poza tym musisz posiadać lokal, który będzie siedzibą Twojej firmy. Nikt nie zarejestruje firmy, który nie będzie miała adresu. Może to być Twój domowy adres, jeśli masz zamiar w nim świadczyć usługi, ale jeśli jest to inny lokal musisz mieć dokument stwierdzający prawo do jego użytkowania. Przed rejestracją musisz też wymyślić nazwę firmy, nie może być ona już zajmowana ani chroniona prawem własności przemysłowej. Następnym krokiem jest udanie się do Urzędu Gminy, gdzie musisz przedstawić m.in imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, nazwa firmy, adres, pod którym będzie działała firma, typ działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, datę rozpoczęcia pracy firmy. Koszty rejestracji wahają od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Następnie w celu uzyskania Regonu musisz się udać do Głównego Urzędu Statystycznego. Następne urzędy do,, odwiedzenia” to Skarbowy i ZUS – w celu ubezpieczenia firmy.