Wypełnianie formularza CEIDG

Wypełnianie formularza CEIDG

W dzisiejszych czasach założenie firmy jest czynnością, która dla wielu nie sprawia problemu. Coraz więcej powstaje małych działalności gospodarczych, które oferują, co prawda wąski, ale w pełni profesjonalny asortyment. Istnieją jednak tacy przedsiębiorcy, którzy pragną założyć swoją działalność, natomiast kompletnie nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Okazuje się, że można to zrobić, niemal w całości przez Internet. Pierwszą czynnością w tworzeniu swojej firmy jest wypełnienie formularza o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis taki możemy znaleźć w przeglądarce internetowej. Formularz CEIDG jest dokumentem, na który składają się jednocześnie: wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej po to, aby uzyskać numer REGON, wpis stanowiący zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego, aby został nam nadany numer NIP, a także w tym formularzu musimy wybrać, kto będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Warto uświadomić, że jeżeli wypełniając ten formularz nie posiadamy jeszcze numeru NIP i REGON, po ich otrzymaniu, nie musimy edytować danych, który wpisaliśmy wcześniej, ponieważ zaktualizuje się to automatycznie, bez naszej pomocy. Jeżeli jednak zamierzamy założyć spółkę, a zwłaszcza cywilną, wówczas każdy wspólnik musi wypełnić oddzielny formularz CEIDG.