Wydajność pracy w przedsiębiorstwie

Wydajność pracy w przedsiębiorstwie

Wydajność pracy jest jedną z najważniejszych miar umożliwiających ocenę pracy ludzkiej, poziomu rozwoju gospodarczego, a także konkurencyjności przedsiębiorstw. W firmie można zauważyć różne rodzaje wydajności. Są to przede wszystkim wydajność indywidualna, zbiorowa, i społeczna. Wydajność indywidualna to wydajność pracy jednego pracownika, np. liczba kilogramów truskawek uzbierana jednego dnia przez niego. Natomiast przeciwieństwem jest wydajność zbiorowa, w której średnia wydajność pracy zależy od wydajności kilku pracowników, a także możemy wyróżnić wydajność społeczną, w której przeciętna wydajność pracy ogółu pracowników zatrudnionych we wszystkich przedsiębiorstwach określonej branży. Wydajność pracy zależy od wielu czynników, a w szczególności zależy od czynników środowiska, takich jak temperatura, poziom hałasu, czystość otoczenia, czy wilgotność. Dłuższe przebywanie w niekorzystnych warunkach zdecydowanie obniża jakość i bezpieczeństwo pracy. Wydajność naszych pracowników zależy również od warunków technicznych, ponieważ wykonywanie pracy w sposób efektowny znacznie umożliwiają nam stosowane metody wytwarzania, a także sprawność maszyn i urządzeń, oraz ich stopień mechanizacji. Warunki organizacyjne również w dużej mierze przyczyniają się do wydajności pracowników, bo racjonalna organizacja pracy powoduje lepsze wykorzystanie pracy całej załogi w określonym czasie.