Wszystko o spółce cywilnej

Wszystko o spółce cywilnej

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej . Jako jedyna ze spółek nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są natomiast poszczególni wspólnicy. Obecnie spółki cywilne nie mają prawa posiadania firmy. Zamiast tego wspólnicy muszą ujawniać swoje nazwiska w ramach działalności w spółce. Aby wspólnicy mogli występować pod wspólna nazwą, każdy musi podać ją w swoim zgłoszeniu za własną. Oznacza to, że każdy z nich musi mieć odrębny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Spółka ma natomiast swój numer NIP i REGON. Jest ona umową zawierana pomiędzy wspólnikami dla osiągnięcia założonego przez nich wspólnego celu gospodarczego. Przedmiotem takich praw i obowiązków nie jest spółka, lecz jej wspólnicy, którzy mogą zaciągać zobowiązywać i nabywać prawa. Odpowiadają oni za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem. Osobisty charakter spółki wiąże się również z tym, że każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki, prowadzenia jej spraw, a także do równego udziału w zyskach lub stratach spółki. Jest więc spółką, która wymaga dużego zaufania po pozostałych wspólników, dlatego przed jej założeniem należy im się lepiej przyjrzeć. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta w formie pisemnej, ale nie ma obowiązku zachowania formy aktu notarialnego. Umowę spółki cywilnej zawierają wspólnicy.