Wady i zalety działalności

Wady i zalety działalności

Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ma swoje plusy i minusy. Niewątpliwym plusem jest bycie swoim własnym szefem. Osoby, które nie lubią podporządkowywać się innym, dobrze czują się w roli zarządzającego i przy tym posiadają odpowiedni zasób środków powinny rozważyć otworzenie własnej działalności. Dodatkową zaletą jest możliwość samodzielnego ustalania zakresu swoich obowiązków, a także terminów, w tym godzin pracy. Ponadto w tej formie działalności sprawdzą się osoby kreatywne, nielubiące utartych schematów, innowacyjne i otwarte. Ten sposób bycia sprawdzi się bowiem lepiej w małej, zarządzanej przez siebie firmie niż w dużym przedsiębiorstwie. Założenie samodzielnej działalności wymaga ponadto wyłożenia mniejszej ilości środków niż np. założenie spółki. Pozwala także na korzystanie z prostszych i często bardziej opłacalnych form opodatkowania. Najważniejsza jest jednak satysfakcja z możliwości prowadzenia w pełni samodzielnego biznesu i radość z osiągniętych dzięki własnym pomysłom celów. Do ciemnych stron indywidualnej działalności gospodarczej należy niewątpliwie całkowita odpowiedzialność za zobowiązania finansowe firmy, a także brak poczucia bezpieczeństwa na rynku i konieczność utrzymywania na odpowiednim poziomie swoich usług. Związane jest to również z ponoszeniem konsekwencji prawnych.