W jaki sposób kształtować cenę produktów, towarów, usług

W jaki sposób kształtować cenę produktów, towarów, usług

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze sprzedażą. Bez znaczenia czy jest się producentem czy wykonawcą czynności pobiera się od konsumenta określoną wcześniej kwotę. Poziom cen uzależniony jest od szczebla obrotu czyli ilości osób uczestniczących od momentu wytworzenia danego towaru lub usługi do dotarcia do finalnego konsumenta. Aby przedsiębiorstwo przynosiło zyski cena musi być na takim poziomie, który zapewni pokrycie wszystkich kosztów. Cenę kształtuje poziom kosztów własnych, popyt i podaż oraz ogólną sytuacja na rynku. Oznacza to dokładną analizę wszystkich wydatków związanych z wykonywanym rodzajem pracy. Ponadto należy przyjrzeć się aktualnym potrzebom rynku, odpowiedzieć sobie na pytanie co produkować, w jaki sposób, gdzie sprzedawać. Ważnym krokiem jest zbadanie poczynań firm konkurencyjnych. Przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna jest konkurencyjność ceny. Nie może być ona zbyt niska, by nie zniechęcić klientów ani zbyt wysoka. Wpływ na jej wysokość ma także renoma firmy oraz jakość i rodzaj oferowanych produktów czy usług. Podstawowym celem tworzenia wyceny jest maksymalizacja zysków bądź minimalizacja strat, eliminacja konkurencji, stabilizacja cen na rynku. Cena jest fragmentem marki – nie zawsze to co tanie jest złej jakości, i nie każdy drogi produkt nie jest wart jego zakupu.