VSM mapowanie strumienia

Każdy produkt czy usługa powinien być ulepszany w celu dostarczeniu klientom jak najlepszej jego wersji. Służy temu VSM mapowanie strumienia wartości. Wymaga to stworzenia mapy produktu, czyli scharakteryzowania jego mocnych i słabych stron, na które wskazują zarówno klienci jak i zaangażowani w projekt pracownicy. Kiedy powstaje już obraz często daleki od ideału, szuka się rozwiązań jak można go ulepszyć aby zniwelować w jak największym stopniu jego słabe strony, nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów. Nie ma bowiem w działaniu przedsiębiorstwa nic gorszego niż marnotrawstwo, które nawet rentowny interes może znacząco spowolnić. Tworzy się więc kolejną mapę produktu który chce się osiągnąć w procesie przekształcania poprzedniego. Jest to nieustający proces bowiem finalny produkt czy usługę można nadal ulepszać i znajdować nowe poziomy jego eksploatacji. Mapowanie strumienia wartości obejmuje każdy etap tworzenia danego produktu, nie pomijając nawet drobnych szczegółów. Efektywności metody pomaga analiza rodzajów i skutków możliwych błędów, która towarzyszy od samego początku jego kreowania. Doskonałość jest tutaj czymś albo osiąganym na krótką metę albo niemożliwym, ulepszanie bowiem w oparciu o preferencje klientów trwa nieprzerwanie.