Taryfowy system płac

Taryfowy system płac

Decydując się na zatrudnienie pracowników pracodawca musi zastanowić się nad sposobem stworzenia optymalnego poziomu wynagrodzenia. W tym celu musi opracować system, który będzie ujmował wszystkie grupy zaszeregowania. Dotyczy to szczególnie firm średnich i dużych, w których istnieje hierarchia osób zatrudnionych. Układ taryfowy różnicuje płacę w zależności od rodzaju i stopnia trudności pracy oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych pracownika. Taryfowy system płac składa się z taryfy płac oraz taryfikatora kwalifikacyjnego. Taryfa płac zbudowana jest w formie tabeli, w której wyszczególnione są grupy i kategorie zaszeregowania pracowników, odpowiednie do nich stawki płac i współczynniki kwalifikacyjne. Pracowników zalicza się do danych grup według taryfikatora kwalifikacyjnego. Obejmuje on zakres umiejętności i predyspozycji oraz kwalifikacji zawodowych, na podstawie których pracownicy obejmują konkretne stanowisko. Zastosowanie takiego rozwiązania jest bardzo korzystne w przypadku rozwinięcia zdolności, podniesienia kwalifikacji zawodowych, podwyższenie stopnia wykształcenia przez pracownika. W sytuacji awansu takiego pracownika w łatwy sposób można przydzielić mu odpowiednie wobec jego umiejętności i wiedzy nowe stanowisko z wyższą stawką wynagrodzenia. Wszelkie zmiany z rotacją pracowników (które wiążą się z różnym poziomem płacy) w jasny sposób mogą być monitorowane i aktualizowane.