Struktury organizacyjne w firmie

Struktury organizacyjne w firmie

W każdym przedsiębiorstwie istnieje hierarchia dotycząca osób zatrudnionych. Struktura organizacyjna obejmuje wyodrębnione za sprawą podziału pracy komórki organizacyjne, które cechują się większą odpowiedzialnością. Struktura organizacyjna wiąże się z tworzeniem sekcji i działów skupiających w swoim gronie specjalistów z danej dziedziny. Istnieje zatem odrębny dział dla grafików, księgowych, osób od marketingu i reklamy, informatyków itp. Często dla zobrazowania struktury organizacyjnej danej firmy tworzy się graficzne jej przedstawienie. Dzięki temu każdy pracownik wie, jak zbudowana jest firma. Struktura organizacyjna wskazuje na zależności jakie istnieją między poszczególnymi stanowiskami oraz hierarchię. Czynnikami wpływającymi na charakter tejże struktury są: wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj branży, forma organizacyjno-prawna, liczba zatrudnionych i ich kwalifikacje, sposób zarządzania, warunki techniczne. Do podstawowych typów komórek zaliczyć można zarząd, który kieruje pracą całego przedsiębiorstwa, podejmuje decyzje w zakresie zadań i sposobów ich realizacji, organizuje pracę, sprawuje kontrolę. Drugim typem są komórki operatywno-wykonawcze obejmujące punkty sprzedaży, produkcji, magazyny, punkty usługowe itp. Te komórki mają największy wpływ na przychody firmy. Trzecim rodzajem są komórki socjalno-bytowe, które prowadzą działania na rzecz zatrudnionych