Stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie

Stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie

We współczesnych procesach gospodarczych coraz większą rolę odgrywają wiedza i automatyzacja pracy, które spowodowały zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifikowanych i z wszechstronnym przygotowaniem zawodowym. Rozwój kariery zawodowej zależy zatem nie od gromadzenia doświadczeń, dających biegłość i rutynę, ale od przyswajania nowej wiedzy. Częsta zmiana zadań i sposobów ich realizacji niesie za sobą potrzebę ciągłego uczenia się. Sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa w znacznym stopni zależy od wzajemnych relacji trzech elementów: struktury przedsiębiorstwa, kwalifikacji pracowników, oraz kultury organizacji. Skuteczność wszystkich tych elementów warunkują stosunki międzyludzkie panujące wśród pracowników, którzy dążą do osiągania zamierzonych efektów. Współcześnie zarządzanie firmą należy traktować jako proces zespołowy, polegający na współuczestnictwie wszystkich zatrudnionych w podejmowaniu decyzji w zakresie realizacji projektów, delegowaniu uprawnień. Jednym z ważnych czynników współtworzących warunki pracy jest dobra atmosfera sprzyjająca pracy zespołowej. Kształtowanie kultury organizacyjnej nowoczesnej firmy powinno polegać na wspieraniu rozwoju kompetencji, poszerzania wiedzy, umiejętności, i doświadczenia pracowników. Określone wzory myślenia i zachowania pracowników w firmie utrwalają się w postaci kultury organizacyjnej.