stopa zwrotu IRR

Zakładając firmę trzeba ustalić jaki zysk chce się osiągnąć w pierwszym roku. Po tym czasie można sprawdzić, czy założenia udało się osiągnąć, a służy temu wewnętrzna stopa zwrotu IRR. Obliczenie jej wartości pokazuje czy jest ona wyższa, czy niższa od stopy granicznej. Jeśli jest wyższa znaczy to ni mniej ni więcej, że udało się osiągnąć zysk. W początkowej fazie prowadzenia działalności trudno jest wypracować zysk, gdyż na początku generuje się same koszty, a zyski odsunięte są w czasie. Bilans w pierwszym okresie powinien wyjść przynajmniej na zero, co oznaczać będzie, że nie wygenerowaliśmy ani zysków ani strat. Jeśli bilans jest ujemny robi się nieco nerwowo, zwłaszcza jeśli ma się już rozpoczęte kolejne projekty. Dlatego ważne jest monitorowanie na bieżąco stanu swoich finansów, co umożliwiają wzory ekonomiczne, pokazujące czy przedsięwzięcie ma szanse na powodzenie. Rentowność jest kluczem do osiągania coraz większych zysków. Nawet jeśli nie są one z początku zbyt duże, daje pewność, że idzie się we właściwym kierunku. Swoje metody można lekko zmodyfikować, aby móc osiągać satysfakcjonujące rezultaty. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR zobrazuje, czy działania firmy są rentowne.