Staże dla pracowników

Staże dla pracowników

Wiele przedsiębiorstw chce zatrudnić nowych pracowników przy jak najmniejszych kosztach własnych. Jedną z takich możliwość jest zatrudnianie pracowników do firm na staże. Takie staże mogą być zorganizowane na dwa sposoby. Staż może być organizowany przez urząd pracy, znajdujący się w danym mieście. Urząd pracy podpisuje stosowną umowę z zakładem pracy, polegającą na tym, że dana firma zatrudni pracownika lub pracowników, a urząd pracy tych pracowników znajdzie. Po znalezieniu chętnych osób, urząd podpisuje z takimi ludźmi umowę stażową. Umowa stażowa polega na obowiązku świadczenia pracy dla danego zakładu, w zamian za wynagrodzenie określone w tej umowie. Stażyści korzystający ze stażu organizowanego z urzędu pracy, otrzymują zawsze to samo wynagrodzenie, określone w przepisach. Jest to niewielka kwota, która może uleć zwiększeniu, jeśli staż organizowany jest z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Dla przedsiębiorstw tacy stażyści są świetnymi pracownikami, gdyż zakład pracy nic za nich nie musi płacić. Staż może być także zorganizowany przez samo przedsiębiorstwo. Wtedy jednak zakład pracy sam opłaca takiego pracownika, dlatego jest to rzadziej wykorzystywana opcja. W przypadku stażu z urzędu pracy, zakład pracy ma obowiązek zatrudnić po odbyciu stażu, stażystę na okres minimum miesiąca.