spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Rozszerzenie własnej działalności wymaga dodatkowych środków. Można oczywiście wziąć kredyt, niemniej jednak nie warto dokładać sobie dodatkowego obciążenia finansowego. Lepszym wyjściem jeśli prowadzi się spółkę komandytową jest pozyskanie wspólnika w postaci spółki z o. o. Powstający twór czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa finansowana jest przez spółkę z. o.o, która wnosi do niej własny kapitał jako komplementariusz. Jej przywilejem jest podpisywanie wszystkich umów w imieniu spółki, a obowiązkiem odpowiadanie za jej finansowe zobowiązania do wysokości wpłaconego wkładu własnego. W przypadku gdy długi przekraczają tą kwotę, przestaje za nie odpowiadać, a płatności spadają na komandytariusza. Spółka zoo daje więc pieniądze jednak w pewnym sensie zabezpiecza się przed utratą płynności finansowej. Natomiast spółka komandytowa, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem czerpie same korzyści z takiego rozwiązania, jednak gdy coś się załamie i długi zaczną przerastać włożony kapitał, będzie musiała się z tym zmierzyć bez pomocy spółki z o. o. Ważne jest więc obustronne staranie, aby wszystko poszło zgodnie z planem i nowo powstała spółka dobrze na siebie zarabiała.