Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy to jeden z podstawowych warunków utrzymania się na rynku. Istnieje wiele metod, które pomagają osiągnąć ten cel. Należy do nich społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility). Jest to działanie służące wypracowaniu w mediach i w lokalnej społeczności odpowiedniego wizerunku firmy i samego przedsiębiorcy. W uzyskaniu takiego efektu pomagają działania na rzecz innych, które podejmuje firma. Przykładem może być chociażby organizowanie dla dzieci warsztatów i konkursów, związanych z działalnością firmy. Inną formą jest wspieranie akcji charytatywnych lub uczestnictwo w nich w roli partnera. Ciekawym i podążającym za najnowszymi tendencjami działaniem może też być pomoc dla organizacji proekologicznych lub propagowanie idei związanych z dbałością o środowisko naturalne. Działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu nie są przeznaczone tylko dla dużych firm. Z powodzeniem mogą je wcielać w życie także mniejsze instytucje, działając na polu lokalnym i przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców, mając na względzie korzyści, jakie może to przynieść w perspektywie długoterminowej. Idee CSR są coraz częściej wykorzystywane przez różne firmy, co pozwoliło wykształcić narzędzia ułatwiające przedsiębiorcom ich wprowadzanie, takie jak indeks FTSE4good.