Regulamin wypłaty należności pracownikom

Regulamin wypłaty należności pracownikom

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników nieobjętych układem zborowym pracy ustala warunki wynagradzania w regulaminie pracy. Ustalając liczbę pracowników w celu podjęcia decyzji o konieczności stworzenia regulaminu wynagradzania uwzględnia się osoby, a nie poszczególne części etatów. Przeliczanie na pełne etaty stosuje się jedynie przy ustalaniu obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Co najmniej 20 pracowników oznacza wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, nominacji, bez względu na fakt, czy praca jest wykonywana, a więc także pracowników na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, a nawet bezpłatnych. Nie ma wtedy znaczenia ani rodzaj umowy, ani wymiar etatu. Regulamin wynagradzania i zawarte w nim zapisy obowiązują w sytuacji, gdy przy tworzeniu jego treści przestrzegano powszechnie obowiązujących zasad prawa, a jego wprowadzanie odbyło się z zachowaniem wszystkich procedur w tym zakresie. Aby regulamin ten był ważny, konieczne jest umieszczenie go w widocznym miejscu, a także należy poinformować o tym fakcie wszystkich pracowników. W sytuacji zmniejszenia się liczby pracowników do poziomu poniżej 20, pracodawca może zrezygnować z regulaminu wynagradzania. Wystarczy, żeby przekazał tę wiadomość pracownikom w sposób ogólnie przyjęty w danej firmie.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

Comments

comments