Przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej

Przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej

Każdy przedsiębiorca podczas zakładania swojego nowego biznesu, musi określić jaką formę prawną ma mieć prowadzona przez niego firma. Forma prawna jest istotna, gdyż określa charakter firmy. Forma ma też znaczenie dla wielkości firmy. Małe przedsiębiorstwa są zazwyczaj spółkami jednoosobowymi lub spółkami cywilnymi. Większe firmy mają z kolei inną formę prawną. Taką formą prawną jest często spółka akcyjna. Spółkami akcyjnymi są duże firmy, dysponujące wielkim kapitałem zakładowym i dużymi obrotami oraz dochodami. Spółki akcyjne notowane są na giełdzie papierów wartościowych. W Polsce taka giełda znajduje się w Warszawie. Notowanie firmy na giełdzie oznacza, że każdy może stać się jej akcjonariuszem. Spółki akcyjne oparte są na systemie akcji, jakie posiadają ludzie. Akcjonariuszami może być każdy człowiek, pod warunkiem, że ma pieniądze na zakup akcji spółki. Ceny akcji zależą od pozycji i wielkości danego przedsiębiorstwa. Im większe jest przedsiębiorstwo i większe osiąga zyski, tym jego akcje są droższe i bardziej wartościowe. Akcjonariusze otrzymują dywidendy od posiadanych udziałów, dlatego warto kupować akcje dużych i wiele wartych przedsiębiorstw, mocno dochodowych. Firmy notowane na giełdzie, każdego dnia mają określoną cenę i kurs akcji, który ulega zmianie, na plus lub na minus.