Predyspozycje do bycia dobrym przedsiębiorą

Predyspozycje do bycia dobrym przedsiębiorą

Nie każdy może pozwolić sobie na założenie własnej firmy. Wkład finansowy na start nie jest wystarczającym, decydującym i jedynym czynnikiem pozwalającym zaistnieć na rynku. Do bycia przedsiębiorcą trzeba mieć dryg oraz pewne cechy charakteru, które ułatwią to zadanie. Aby odnieść sukces z pewnością nie można się bać ryzyka. Dobry przedsiębiorca ponosi ryzyko, lecz przede wszystkim kieruje się rozwagą. Ma wyostrzony zmysł analityczny, potrafi postawić się w każdej sytuacji i wymyślić strategię działania, w taki sposób by zminimalizować ewentualne straty. Obserwuje bacznie to, co dzieje się na rynku, potrafi przewidywać, podąża za nowinkami, które mogłyby korzystnie wpłynąć na poprawę produktywności. Dobry przedsiębiorca potrafi zarządzać finansami – kontroluje wpływy i wydatki. Do predyspozycji dobrego właściciela firmy należą zdolności organizacyjne na każdym polu prowadzenia działalności. Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży dóbr czy oferowanych usług. Organizację firmy będzie skupiał wokół sfery marketingowej – to człowiek z wyobraźnią, który planuje i wdraża nowe pomysły usprawniające pracę. Z pewnością posiada zdolności przywódcze. Za takim człowiekiem pracownicy wskoczą w ogień. Na koniec dobry biznesmen to optymista. Wiele w naszym życiu zależy od nastawienia, od dążenia do celów, od chęci osiągnięcia wymarzonego sukcesu.