Pozyskiwanie pożyczek i kredytów na rozwój firmy

Pozyskiwanie pożyczek i kredytów na rozwój firmy

Podmioty gospodarcze w trakcie działalności korzystają z różnych form kapitału obcego, najczęściej z pożyczek i kredytów bankowych. Pożyczka to w pewien sposób zadłużenie przedsiębiorstwa w stosunku do innych przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych na podstawie umowy. Ponadto, pożyczka jest kategorią prawa cywilnego, w której dający pożyczkę zobowiązuje się do wpłacenia określonej kwoty na podane konto, a biorący zobowiązuje się do oddania tej kwoty w ściśle określonym czasie. Natomiast kredyt bankowy jest kategorią prawa bankowego, które mówi, że kredytodawca odstąpił określoną kwotę na konto kredytobiorcy, który ma obowiązek oddać tę kwotę w danym czasie. Kredyt bankowy może być udzielany wyłącznie przez banki, natomiast udzielanie pożyczek ma o wiele większy zakres. Jakie są zatem cechy kredytu, które zdecydowanie różnią się od pożyczki? Otóż to, że kredyt udzielany jest na określony cel, który został wskazany we wniosku, musi on być wykorzystany zgodnie z umową, powinien być odpłatny, a umowa o przekazaniu kredytu powinna mieć formę pisemną. Jednym ze sposobów finansowania firmy za pomocą obcych źródeł jest odroczenie płatności, potocznie zwane kredytem handlowym. Obecnie jest to powszechna forma, a odroczone terminy płatności w firmie dochodzą do nawet kilkudziesięciu dni.