Pomoc dla rozpoczynających działalność

Pomoc dla rozpoczynających działalność

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ze sporymi nakładami inwestycyjnymi. Początkujący przedsiębiorca często nie posiada odpowiednich funduszy na pierwszy okres funkcjonowania firmy. Istnieje jednak wiele możliwości ubiegania się o dofinansowanie na ten cel lub o inne formy pomocy. Szansą dla młodych przedsiębiorców są chociażby inkubatory przedsiębiorczości. Korzystając z usług tego typu instytucji przedsiębiorca może liczyć na zapewnienie biura, obsługi księgowej i prawnej, konta bankowego oraz możliwości uczestnictwa w szkoleniach. Osoba, która zdecyduje się na przystąpienie do inkubatora przedsiębiorczości, zwolniona jest z obowiązku opłacania składek ZUS. Przedsiębiorcy, którzy mają problem z uzyskaniem komercyjnego kredytu, mogą liczyć na pomoc ze strony funduszy pożyczkowych. Udzielają one pożyczek na założenie i rozwój działalności gospodarczej. Kolejną formą wsparcia są anioły biznesu, czyli osoby lub firmy, które udzielają wsparcia finansowego oraz dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z osobami chcącymi rozpocząć działalność gospodarczą. W Polsce skupiają się oni w sieciach aniołów biznesu i zajmują się wybieraniem odpowiednich projektów oraz szkoleniem przedsiębiorców.