Podstawowe funkcje płac

Podstawowe funkcje płac

Przy nawiązywaniu współpracy z pracownikiem pracodawca łączy swoje nadzieje związane ze znalezieniem odpowiedniej osoby na dane stanowisko z realiami rynku pracy. Pożądana osoba wykonywać będzie określony zakres obowiązków za określoną cenę, w określonym czasie. Pracodawca natomiast zobowiązuje się zapewnić pracownikowi godziwe warunki pracy, w tym finansowe. To, jaką wysokość osiągnie pensja zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy. Kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w danej branży są kolejnymi aspektami kształtującymi poziom wynagrodzenia. Ważnym czynnikiem jest zapotrzebowanie na rynku określonych specjalistów oraz ich ilość na rynku pracy. Tak uwarunkowane wynagrodzenie spełnia trzy podstawowe funkcje. Dla pracownika jego płaca jest motywacją. Funkcja motywacyjna zatem polega na wspieraniu finansowym pracownika. Dotyczy to nie tylko wynagrodzenia stałego ale i prowizji oraz różnego rodzaju premii. Jest dla niego również głównym źródłem utrzymania czyli wynagrodzenie spełnia funkcję dochodową. Dla pracodawcy jednak wypłata wynagrodzenia jest kosztem. Funkcja kosztowa związana jest również z utrzymaniem pracownika czyli opłatą ubezpieczenia, składek itp. Dotyczy ona także innowacji zastosowanych na stanowisku pracy pracownika.