Opis stanowisk pracy

Opis stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy to zestaw zadań wykonywanych przez pracownika na danym stanowisku. Każda firma powinna przygotować takie opisy dla stanowisk istniejących w jej ramach. Dobrze przygotowany opis, tj. zawierający wszechstronną charakterystykę miejsca pracy, zadań powierzanych danemu pracownikowi i wymagań formalnych mu stawianych, pozwala na uproszczenie procesu rekrutacji i usprawnienie pracy. Jasno i precyzyjnie objaśnione obowiązki pozwalają pracownikowi dostosować się do wymagań pracodawcy. W opisie należy zawrzeć wymagania i wyszczególnienie specyfiki danego stanowiska, cel, w jakim zostało ono powołane, miejsce, jakie zajmuje w firmie, a także jego znaczenie dla działalności firmy. Przy tworzeniu takich opisów należy pamiętać, by nie powielać schematów zaczerpniętych z pracy innych instytucji, bowiem każda firma jest inna i może w różny sposób realizować wyznaczone sobie cele. W dodatku ważne jest stałe aktualizowanie tego typu opisów, ponieważ stale zmienia się otoczenie firmy. Tworzenie opisów stanowisk pracy ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala na precyzyjną ocenę pracowników, a tym samym motywowanie ich poprzez system wynagrodzeń do bardziej wydajnej pracy. Pracodawca dzięki dokładnym opisom stanowisk występujących w jego firmie może śledzić realizację wytyczonych celów.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

Comments

comments