Ogólna klasyfikacja spółek

Ogólna klasyfikacja spółek

Osoby fizyczne najczęściej prowadzą działalność gospodarczą na małą skalę. Zazwyczaj czynnikiem ograniczającym ich rozwój są niewystarczające zasoby środków potrzebnych do tego, aby realizować większe przedsięwzięcia. W gospodarce rynkowej jedną z podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej są spółki, czyli przedsiębiorstwa należące do więcej, niż jednej osoby. W zależności od rodzaju spółki, wspólnicy mają ściśle określone prawa do decydowania i do udziału w efektach jej działania. Spółka jest umową, w której są określone zasady współdziałania stron, czyli podmiotów tworzących spółkę. Elementy wyróżniające spółki to konieczność zawarcia umowy między jej założycielami, konieczność wniesienia wkładu finansowego przez wspólników, przedmiot działalności spółki określany jako prowadzenie działalności gospodarczej, wspólny cel powstania spółki, który powinien być określony w umowie. Klasyfikacji spółek można dokonywać na podstawie kilku kryteriów. W celu usystematyzowania wiedzy dotyczącej spółek przedstawiono trzy kryteria ich grupowania. Spółki zatem możemy podzielić na: spółkę cywilną, jawną, partnerska, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Natomiast wszystkie te wyżej wymienione spółki są podzielone na dwa rodzaje. Niektóre z nich są spółkami cywilnymi, a reszta – handlowymi.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

Comments

comments