Nazwać spółkę nie jest tak łatwo

Nazwać spółkę nie jest tak łatwo

Ważną częścią w procesie tworzenia planu i strategii działania spółki jest stworzenie jej nazwy. Jak się okazuje zadanie to nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Nazwa rzecz jasna musi być oryginalna, nieskopiowana, musi kojarzyć się z rodzajem prowadzonej działalności i przede wszystkim musi zapadać w pamięci. Dlaczego odpowiednie nazwanie firmy jest tak ważne? Ponieważ sąd rejestrowy ma możliwość i prawo zakwestionować daną nazwę szczególnie wtedy, gdy pod dumnie brzmiącym szyldem funkcjonuje wcześniej powstała inna firma lub gdy nazewnictwo jest bardzo podobne. Nazwa firmy jest określana w umowie i statucie spółki. Działanie sądów rejestrowych nie kończy się na badaniu nazwy firmy, sprawdza także np. prawidłowość i kompletność wszystkich dokumentów ustanawiających formę prawną działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany ma możliwość sprawdzenia czy w danej branży, na rynku terytorialnym nie istnieje już firma o nazwie, którą chce wykorzystać do własnych celów. Ważne jest także aby nazwa miała ścisły związek z charakterem prowadzonej działalności. Istnieją bowiem frazy, które wiążą się z prawnym ich wykorzystaniem. Tyczy się to takich nazw jak: bank, kasa, notariusz, adwokat, lekarz, klinika, szpital itp. Nazwy te, same w sobie są opisem charakteru prowadzonej działalności.