Narzędzia public relations

Narzędzia public relations

Stworzenie pozytywnego wizerunku firmy wymaga podjęcia wielu działań, niekoniecznie jednak muszą być to działania wymagające dużych nakładów finansowych. Istnieje wiele możliwości oddziaływania na potencjalnych klientów, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane nawet przez małe firmy. Jedną z nich jest aktywność w Internecie, polegająca m.in. na prowadzeniu strony internetowej, ale także udzielaniu się na portalach społecznościowych. Można także wysyłać do potencjalnych klientów newslettery i elektroniczne magazyny. Ważna jest także obecność w innych mediach, np. udzielanie wywiadów i informacji prasowych, organizowanie konferencji itd. Nieco więcej zachodu i nakładów finansowych wymaga organizowanie imprez, sponsoring czy konkursy z nagrodami. Ważna jest dobra współpraca z dziennikarzami, to znaczy informowanie ich o swoich działaniach typu wprowadzenie nowego produktu czy usługi lub planowanie imprezy promocyjnej, co może się przyczynić do zamieszczenia tekstu o danej firmie chociażby w lokalnej gazecie. Można także samemu wysłać tekst do jakieś gazety z nadzieją, że zainspiruje on dziennikarzy do zainteresowania daną firmą. Po nawiązaniu kontaktów z lokalnymi mediami należy śledzić teksty dotyczące swojej branży i próbować zaistnieć w roli eksperta np. jako autor komentarza.