Nadzór nad naszą firmą

Nadzór nad naszą firmą

Aby pracodawca spełniał warunki w zakresie ochrony przed zagrożeniami życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony środowiska, a także moralności publiczne, musi on uzyskać dodatkowe dokumenty. Tymi dokumentami są między innymi koncesje, zezwolenia oraz licencji. Udzielenie koncesji, a także jej cofnięcie, zmiana lub odmowa udzielenia w stosunku do wniosku zależy od organu koncesyjnego. Zwykle jest nim minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Przykładem może być to, że jeżeli nasza firma zajmuje się ochroną osób i mienia, aby uzyskać koncesję, należy zgłosić się do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Koncesje wydawane są za pomocą decyzji administracyjnej, a także pozwalają przedsiębiorcy na stabilną sytuację i swobodę w działaniu na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Natomiast liczne zezwolenia i licencje obowiązują w sytuacji rozpoczęcia działalności, nad którą państwo chce mieć kontrolę. Jeżeli przedsiębiorca spełni wszystkie warunki ustanowione przez państwo, może uzyskać licencję i zezwolenie na wytwarzanie takich artykułów jak, tytoń, alkoholu, prowadzenie biura rachunkowego, agencji celnej, a także kancelarii notarialnej. Warto wspomnieć, że zezwolenie jest o wiele łatwiej uzyskać, niż koncesję, ponieważ są mniejsze wymagania, a urzędy, do których musimy się udać, są zazwyczaj w mieście, w którym prowadzimy firmę.