Metody analizy ekonomicznej

Metody analizy ekonomicznej

Od stanu ekonomicznego, w jakim znajduje się przedsiębiorstwo zależy jego dalszy los. Najważniejsze jest by firma przynosiła zyski, by praca w niej była satysfakcjonująca a zakres obowiązków i wynagrodzenie motywujące. Aby wszystko mieć pod kontrolą i w razie pojawienia się niebezpieczeństwa szybko zareagować, warto przeprowadzić analizę ekonomiczną. Da ona odpowiednią wiedzę na temat stanu firmy. Aby tego dokonać można wykorzystać odpowiednią dla swoich potrzeb metodę badawczą. Pierwszą jest metoda porównań. Polega na porównaniu wielkości analizowanego zjawiska ze wzorcem. Wielkość wzorca może być określona przez plany produkcyjne, normy, limity, może być porównaniem do okresu wcześniejszego lub odniesieniem do wyników osiągniętych przez firmy o podobnym profilu działalności. Drugą metodą jest metoda odchyleń. Polega na obliczaniu różnic między wielkością analizowanego zjawiska, a wielkością uznaną za wzorcową oraz określeniu przyczyn, zwłaszcza tych, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy. Metoda podstawień zaś stosowana jest w przypadku, gdy na określone zjawisko wpływa kilka czynników. Bada się przyczynę powstawania tychże czynników i analizuje możliwości ich przeciwdziałania. Za sprawą tych metod można analizować poziom sprzedaży (jej wzrost lub spadek), kształtowanie się wysokości zarobków, poziomu ponoszonych kosztów, przyczyny powstawania braków i odpadów.

[Głosów:2    Średnia:3/5]

Comments

comments