Małe firmy stosują uproszczoną ewidencję gospodarczą

Małe firmy stosują uproszczoną ewidencję gospodarczą

Dawno temu, kiedy przedsiębiorcy chcieli być uniwersalni i samowystarczalni zajmowali się większością czynności związanych z prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniu firmy. Jeśli prowadzili małą firmę zajmowali się także prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( dotyczy opodatkowania na zasadach ogólnych) lub ewidencji przychodów (dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób fizycznych). Dzięki temu minimalizowali koszty związane z księgowością zewnętrzną oraz sprawowali kontrolę nad przepływem środków finansowych oraz środków trwałych. Dziś sprawa wygląda tak samo. Ba, wiele firm ma obowiązek prowadzenia takich ksiąg. Prowadzą ją nie tylko osoby fizyczne opodatkowane na ogólnych zasadach ale i spółki osobowe (jawna, partnerska, cywilna). Wiele firm decyduje się na skorzystanie z pomocy biura rachunkowego. Bez znaczenia czy czynności adnotacyjne wykonywane są samodzielnie czy przez fachowca z firmy zewnętrznej należy trzymać się pewnych reguł. Wszelkie informacje zapisane na kartach tych dokumentów finansowych powinny być zapisane poprawnie, tzn. uwzględniając polszczyznę oraz odpowiednią walutę. Księgi powinny być prowadzone w sposób rzetelny i systematyczny – dzięki temu będzie zawsze panował ład i porządek. Zapisy dokonuje się w ciągłości chronologicznej.