Małe firmy stosują uproszczoną ewidencję gospodarczą

Małe firmy stosują uproszczoną ewidencję gospodarczą