Majątek obrotowy firmy

Majątek obrotowy firmy

Firmy by mogły dać sobie szansę na nieustanny rozwój muszą zająć się obrotem majątku. Wówczas firma będzie pracować na pomnażanie swych zysków. Majątek obrotowy firmy posiada charakter finansowy (gotówka, papiery wartościowe, należności) jak i rzeczowy (stoki magazynowe gotowych produktów, materiały, towary, produkty niedokończone, części maszyn i urządzeń, odpady). Środki finansowe są faktycznym źródłem pieniędzy, można je wyciągnąć z konta, opróżnić lokatę, sprzedać papiery wartościowe. Ta część majątku obrotowego, choć łatwa do wykorzystania, nie pracuje na siebie. Nawet jeśli posiada się lokatę, zyski nie są aż tak znaczące dla firmy. Inaczej sprawa wygląda z majątkiem rzeczowym. Majątek ten przynosi przedsiębiorstwu zysk, gdy jest w ciągłym ruchu. Oznacza to sprzedaż produktów, półfabrykatów, odpadów. Firmy produkcyjne muszą szczególną uwagę zwrócić na zapasy. Spełniają one ogromnie ważną rolę dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Są zabezpieczeniem. Służą do utrzymania ciągłości produkcji i sprzedaży. Posiadając zapasy żadne duże zamówienie nie będzie zaskoczeniem i zadaniem nie do wykonania. Zapasy jednak muszą być utrzymywane na pożądanym poziomie. W przeciwnym razie zamiast zysków mogą przynieść ogromne straty. Aby zapasy nie traciły na swej jakości muszą być magazynowane w odpowiednich warunkach.