Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Każdy, kto decyduje się na prowadzenie własnej firmy musi liczyć się z kosztami, które ponosi na każdym kroku. Szczególnie na starcie. Koszty podzielić można na trzy podstawowe układy. Pierwszym jest układ rodzajowy grupuje koszty wg ich cech. Obejmuje wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu jak również ich zużycie. Do tej grupy kosztów wchodzą usługi obce, podatki i opłaty. Znaczną częścią tych kosztów są świadczenia na rzecz pracowników łącznie z wynagrodzeniami. W ich skład wchodzi także amortyzacja maszyn, urządzeń, pomieszczeń biurowych i hal produkcyjnych. Ten układ obejmuje także wyjazdy służbowe, koszty szkoleń, konferencji, narad, czynsze za lokal, leasing, ubezpieczenia. Układ funkcjonalny natomiast dzieli powstałe koszty pod względem miejsca ich powstania. Czyli koszty hurtu, detalu, skupu itp. Trzecią grupę kosztów, najważniejszą dla właściciela pod względem podziału i analizy jest układ kalkulacyjny. Obejmuje on koszty bezpośrednie oraz pośrednie. Związane są one z prowadzeniem działalności na każdym etapie. Koszty stałe i zmienne są dominantą tegoż układu. Dokładna specyfikacja kosztów jest potrzebna właścicielowi na rentowne prowadzenie firmy. Dzięki ich analizie i podziale posiada on wiedzę potrzebną do sprawnego zarządzania oraz przewidywania i planowania np. inwestycji.