Kluczowe przesłanie firmy

Kluczowe przesłanie firmy

Każda firma pragnąca odnieść sukces na rynku powinna posiadać kluczowe przesłanie. Jest to najistotniejsza informacja, jaką przedsiębiorca chce przekazać rynkowi w komunikatach marketingowych. Celem kluczowego przesłania jest pokazanie potencjalnym klientom, w czym dana firma ma przewagę nad konkurencją. Dobrze przemyślane kluczowe przesłanie powinno być zwięzłe, zawierać cel kampanii firmy oraz występować we wszystkich przekazach marketingowych. Powinno być to krótkie hasło lub fraza, będące punktem wyjścia do tworzenia pozostałych informacji reklamowych. Musi ono w sposób jasny i czytelny odnosić się do oferowanej marki i wskazywać cel jej wprowadzenia na rynek. Zanim kluczowe przesłanie zostanie wprowadzone do kampanii marketingowej, powinno zostać przetestowane, chociażby poprzez najtańsze formy komunikacji z klientami, takie jak Internet czy ulotki. Dopiero po poznaniu sposobu jego oddziaływania na potencjalnych klientów można rozpocząć szerszą kampanię. Dla budowania pozytywnego wizerunku firmy ważne jest, aby każdy komunikat skierowany do klienta był poważny i przemyślany. Musi on zawierać informacje użyteczne i przydatne w dalszym kontakcie z firmą. Tylko w ten sposób przedsiębiorca nie narazi się na odchodzenie potencjalnych klientów, zniechęconych zalewem ogólnikowych i niewartościowych wiadomości.