Kaizen w biznesie

Nieustanne dążenie do doskonałości jest czymś, co wyróżnia japońskie firmy. Wysoką jakość swoich produktów i usług zapewniają dużej dyscyplinie i zaangażowaniu, które mieści się w ramach Kaizen w biznesie. Dążenie do doskonałości i jak najlepszych rozwiązań jest w tym podejściu biznesowym kluczem do osiągnięcia sukcesu i pozostania na piedestale. Nie jest to jednak chwila by upajać się swoimi osiągnięciami, ale motywacja, do jeszcze większej i bardziej mozolnej pracy, w celu znalezienia ulepszeń nawet tam, gdzie na pierwszy rzut oka nie ma już czego poprawiać. Rozpatrując drugi biegun działalności, czyli nieudane inwestycje, kaizen w biznesie każe znajdować odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie wyszło i nie rezygnować, a jedynie zmodyfikować odpowiednio metody, aby przedsięwzięcie zaczęło przynosić zyski. Czasem wymaga ono lekkiej korekty, a czasem całkowicie odrębnego podejścia i stworzenia czegoś praktycznie nowego na bazie nieudanych doświadczeń. Dodatkowo każdy pracownik zaangażowany jest w ten proces niezależnie od zajmowanego stanowiska i może wskazywać swoje propozycje wyjścia z trudnego położenia. Zapobieganie możliwym błędom, korygowanie na bieżąco działań i dbanie by innowacje były ciągle wdrażane jest podstawą tego podejścia w biznesie.