Jakie rodzaje firm możesz założyć w świetle prawa

Jakie rodzaje firm możesz założyć w świetle prawa

Na rynku kapitalistycznym istnieją różnego rodzaju firmy. Różne nie tylko ze względu na ich wielkość, liczebność personelu czy oferowane usługi. Różnią się one także statusem prawnym. Najprostsze są firmy jednoosobowe, czyli tzw. indywidualna działalność gospodarcza – charakteryzuje się ona m.in. tym, że koszty jej rejestracji są stosunkowo niskie, a jej kierownik musi pełnić funkcje wielu pracowników oraz, że w pełni odpowiada za swoją firmę. Kolejną grupą przedsiębiorstw są spółki osobowe. Są to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna Trzecią grupą są spółki kapitałowe: akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka cywilna jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz założyć firmę wspólnie z członkiem/ członkami rodziny czy kimś bliskim lub nawet współinwestorem, którego w jakiś sposób znalazłeś. Spółka cywilna oraz zakładający ją wspólnicy nie podlegają wpisowi do rejestru. Mogą nimi w spółce cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne. Ważne jest to, że jednakowo odpowiadają za firmę, także majątkiem osobistym, nie tylko firmowym. Najczęściej też w przypadku spółki cywilnej następuje równy podział zysków oraz pokrycia różnych kosztów związanych z prowadzeniem firmy, choć czasem wkłady się różnią.