Jaką umowę zaoferować pracownikom

Jaką umowę zaoferować pracownikom

To, czy jako właściciele firmy znajdziemy dobrą kadrę pracowniczą zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od naszej wytrwałości w poszukiwaniach i oczekiwaniach względem przyszłych pracowników. Rodzaj pracy niejako wymusza charakter zawiązanej współpracy. Aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem pracownikowi należy się umowa. Od nas jako właściciela i pracodawcy zależy jaki to będzie rodzaj umowy. Do wyboru są dwie opcje. Pierwsza to zaoferowanie umowy o pracę. Jest to rozwiązanie najbardziej pożądane przez pracowników. Umowa taka cechuje się: dobrowolnością zobowiązania, sprzedaniem swoich umiejętności za określone wynagrodzenie, podporządkowaniem pracownika pracodawcy, osobistym charakterem wykonywanych czynności, ciągłością wykonywanej pracy. Podstawowym prawem pracownika jest prawo do wynagrodzenia minimalnego określonego przez rząd oraz urlopu. Drugim rozwiązaniem są umowy cywilno-prawne – umowa o dzieło i na zlecenie. Te umowy charakteryzują się mniejszym rygorem wobec pracownika. Nie przysługuje im wówczas prawo do wynagrodzenia minimalnego, stawkę płacy określa się każdorazowo przed lub po wykonaniu zadania. Nie ma możliwości skorzystania z urlopu. Umowy te nie wiążą dwóch stron w sposób ścisły i trwały. Pracodawca nie ponosi tak dużych kosztów związanych z opłaceniem pracownika niż w przypadku umowy o pracę.