Jaką formę płac wybrać

Jaką formę płac wybrać

Prowadząc działalność gospodarczą na wstępie należy zaplanować kilka ważnych spraw. Po stworzeniu planu działalności, strategii finansowej oraz marketingowej należy zająć się poszukiwaniem rzetelnych pracowników. Aby móc zaproponować im zachęcającą ofertę pracy trzeba dokonać wyboru formy naliczania wynagrodzenia. Pracodawca do wyboru ma zasadniczo trzy możliwości. Pierwszą jest wybór formy czasowej. Jest ona najczęściej wybierana. Ta forma daje bowiem dodatkowy zakres obejmujący płacę zwykłą, czyli wypłatę środków finansowych na rzecz pracownika za określoną ilość godzin przepracowanych w ciągu miesiąca wynikającą ze stawki osobistego zaszeregowania. Ten rodzaj nie obejmuje dodatków finansowych. Można zaoferować pracownikowi formę czasową z premią, którą będzie otrzymywał za wzorowe i terminowe wykonywanie pracy, niski poziom absencji chorobowej, pracę po godzinach itp. Prowizyjna forma czasowa jest połączeniem pensji stałej oraz prowizji od ilości sprzedanych towarów lub usług. Do drugiego rodzaju form płacy należy forma akordowa. Jest ona stosowana zazwyczaj w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Forma ta zachęca do wzrostu wydajności pracy ponieważ poziom płacy zależy od ilości wytworzonych detali. W tym przypadku istnieje również płaca zwykła (bez dodatków) i z premią. Trzecim odłamem formy akordowej jest forma progresywna, która gwarantuje wzrost stawki akordowej za sztuki wykonane ponad ustaloną normę pracy. Trzecią popularną formą jest forma prowizyjna. Jest ona najmniej atrakcyjna dla pracowników ponieważ polega na wynagradzaniu pracowników tylko w zależności od rezultatów pracy i stopy prowizyjnej.