Jak wykorzystać coaching w swojej firmie

Jak wykorzystać coaching w swojej firmie

Prowadząc firmę przedsiębiorca boryka się z wieloma problemami. Są one związane z prawidłowym podejmowaniem decyzji, przepływem informacji wewnątrz firmy, scalaniem grupy pracowników. Firma to nie tylko papierki, produkty czy świadczone usługi. Firma to przede wszystkim ludzie. Zdarzają się sytuacje, w których potrzebna jest pomoc osób trzecich, które będą w stanie spojrzeć na firmę i działalność trzeźwym okiem. W takich przypadkach można skorzystać z pomocy coacha. Kto to taki? To osoba z zewnątrz, która będąc specjalistą pomoże rozwikłać piętrzące się problemy. Dotyczyć one mogą wielu obszarów – planowania produkcji, dystrybucji itp. a przede wszystkim pomoże usprawnić relacje między ludźmi. Wiele problemów w firmie bierze się z niedopowiedzeń, niedbałości czy zwykłej ludzkiej złośliwości. Zadaniem coacha jest wypracowanie takiej współpracy między pracownikami i osobami kierującymi aby praca w firmie była zespołowa i przemyślana. Taki trener uczy sprawnej komunikacji, realnej oceny swoich sił i możliwości, pozytywnego myślenia, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z coachem może przynieść zadowalające efekty ponieważ jest aktywną formą wsparcia pracowników i szefów. Zastosowanie takiego rozwiązania okazuje się przydatne gdyż poznaje się potrzeby osób tworzących firmę. Komunikacja jest podstawą sprawnego prowadzenia firmy i kontrolowania efektów pracy.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

Comments

comments