Jak stworzyć biznes plan

Jak stworzyć biznes plan

Aby założyć firmę trzeba mieć pomysł. Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa powinno opierać się na słusznym przeświadczeniu, że posiada się wystarczające umiejętności i predyspozycje. Wówczas sukces jest na wyciągnięcie ręki. Aby pomysł miał ręce i nogi należy stworzyć biznes plan. Często jest to zapis, który w wersji roboczej służy do uporządkowania myśli, jasnego i czytelnego zapisania planów dotyczących prowadzenia firmy na wielu płaszczyznach. W wersji dobrze opracowanej biznes plan stanowi część dokumentów w sytuacji, gdy przyszły przedsiębiorca stara się o kredyt w banku, dotacje lub chce nawiązać współpracę z inwestorami. Dokument ten ma charakter przekonujący. Do najważniejszych elementów biznes planu należy opisanie takich aspektów jak: szczegółowy opis firmy oraz charakter jej działalności, projekt przedsięwzięcia i sposób jego realizacji, analiza rynku i firm konkurencyjnych. Ponadto w biznes planie znajduje się opis strategii marketingowej, plan finansowy, analiza słabych i mocnych stron oraz harmonogram działania. W tworzeniu biznes planu należy wykazać się wiedzą na temat branży, w której planuje się zaistnieć. Zdolności analityczne okażą się przydatne w kwestii kontrolowania rynku, potrzeb konsumentów oraz możliwości wprowadzenia usprawnień, innowacji. Twórca tego dokumentu musi być także realistą, który twardo stąpa po ziemi.