Jak motywować pracowników

Jak motywować pracowników

Prowadząc firmę pracodawca stoi przed trudnym zadaniem. Jego trudność uzależniona jest w pewnej mierze od ilości zatrudnionych osób oraz hierarchii osób kierujących. W przypadku firm, których szef-właściciel ma codzienny kontakt z załogą sprawa wygląda nieco prościej niż w wielkich korporacjach, gdzie grupa przedkładana jest nad jednostkę. Motywowanie pracowników staje się integralną częścią współistnienia zależności pracownik-szef. Dobry pracownik to zadowolony pracownik, dobry pracodawca to taki, który potrafi jasno określić zasady. Do głównych zasad zalicza się określenie tego, za co pracownik może zostać nagrodzony, a za co ukarany. Taki system zarządzania zasobami ludzkimi przynosi pozytywne efekty współpracy. Pracownik wówczas będzie wiedzieć, że za dobre sprawowanie może dostać premię, bonus rzeczowy, pochwałę, możliwość awansu a za niewykonanie polecenia zostanie pozbawiony wszelkich przywilejów. Motywować pracowników można na wiele innych sposobów. Zyski finansowe z wykonywanej pracy nie są jedyną możliwością. Czasami wystarczy poklepać po ramieniu i powiedzieć słowo uznania. Szczera rozmowa z pracownikiem jest zawsze dobrym posunięciem. W działaniu motywującym do pracy należy mieć na uwadze emocje pracowników. To one bowiem stają się głównym elementem atmosfery w miejscu pracy.