Harmonogram, czyli grafik pracy

Harmonogram, czyli grafik pracy

Harmonogram pracy to indywidualny rozkład czasu pracy poszczególnych pracowników w przyjętym okresie rozliczeniowym. W harmonogramie określa się dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy dla poszczególnych pracowników. Harmonogram ułatwia organizację pracy w firmie. O potrzebie jego opracowania decyduje pracodawca, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnej organizacji pracy w zakładzie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania firmy – pracownicy świadczą pracę w różnych systemach i rozkładach czasu pracy, w różnych dniach tygodnia (także w święta i niedziele) – pracodawca powinien opracować dla każdego pracownika indywidualny harmonogram pracy. Podobnie w sytuacji, gdy pracownicy świadczą pracę w wydłużonym, dobowym wymiarze czasu pracy, na zmiany, jak również pięciodniowego tygodnia pracy. Dzięki stworzeniu indywidualnego harmonogramu, pracodawca może szczegółowo określić rozkład czasu pracy danego pracownika na dany okres rozliczeniowy. Pracownicy, którzy w pierwszym tygodniu pracują 36 godzin, w tygodniu następnym będą pracować 48 godzin. W praktyce jednak, układając harmonogram pracy, bierze się także pod uwagę planowane urlopy, zwolnienia lekarskie, preferencje pracowników. Na przykład w hotelu ważnym aspektem co do natężenia pracy bierze się to, czy planowana jest w najbliższym czasie duża frekwencja gości przyjeżdżających do danego hotelu.