Funkcje wynagrodzenia pracownikowi za pracę

Funkcje wynagrodzenia pracownikowi za pracę

Płaca to oczywiście wynagrodzenie za pracę przysługujące każdemu pracownikowi. Wysokość płacy zależy od wielu czynników. Podstawowe znaczenie ma rodzaj wykonywania pracy i stopień jej złożoności, kwalifikacje pracownika, wielkość wysiłku fizycznego i umysłowego, ilość i jakość pracy, odpowiedzialność, a także warunki środowiska. Ustalenie wysokości płacy nie jest rzeczą łatwą. Ludzie o takich samych kwalifikacjach różnie pracują – jedni lepie, inni gorzej. Wykonanie tej samej pracy od niektórych wymaga olbrzymiego wysiłku fizycznego, natomiast innym przychodzi to z łatwością. Najbardziej zatem obiektywne ustalenie płacy wymaga stosowania metod oceniania pracy. Płaca natomiast posiada wiele w sobie funkcji, które nie tylko potrafią zmotywować pracownika, ale i dobra płaca może przyciągnąć do naszej firmy wielu profesjonalistów, którzy będą chcieli dla nas pracować. Należy również wspomnieć, że płaca spełnia ewidentnie funkcję kosztową, ponieważ jest ona wydatkiem dla przedsiębiorstwa, a jednocześnie elementem kosztów przedsiębiorstwa. Wartościowanie pracy jest metodą oceniania pracy na każdym stanowisku stosowaną do ustalenia wysokości płacy. W związku z tym wyodrębnia się cechy charakteryzujące określoną pracę, np. wysiłek, umiejętności, a następnie poddaje się je ocenie. Następnie, w zależności od uzyskanej oceny łącznej ustala się wysokość wynagrodzenia.