Formy wynagrodzeń pracownikom za pracę

Formy wynagrodzeń pracownikom za pracę

Obliczanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwie odbywa się według obowiązującego systemu wynagrodzeń. System wynagrodzeń jest tworzony z zakładu taryfowego oraz formy płac. Elementami taryfowego układu płac są między innymi: stawka podstawowa, czyli najniższa stawka wynagrodzenia za określoną jednostkę czasu, tabela płac, obejmująca stawki płacowe od podstawowej do najwyższej oraz taryfikator kwalifikacyjny zawierający zestawienie zawodów, stanowisk pracy lub czynności z podaniem kategorii płacy, jaka przysługuje na określonym stanowisku. Poszczególne stanowiska pracy mają przypisaną charakterystykę kwalifikacyjno-produkcyjną, obejmującą kwalifikacje i umiejętności, jakie powinien wykazywać pracownik na danym stanowisku pracy. W zależności od warunków i rodzaju wykonywanej pracy, firmy stosują różne metody ustalania wynagrodzenia za pracę ujęte w formy płac takie jak czasową, akordową i prowizyjną. Forma czasowa stosowana jest głównie w sytuacji, gdy wynagrodzenie nie jest związane z wynikami pracy, a wynagrodzenie pracownika zależy od przepracowanego przez niego określonego czasu pracy. Natomiast system akordowy polega na tym, że wynagrodzenie jest uzależnione od ilości wykonanych jednostek produkcji o właściwej jakości. Forma wynagrodzenia prowizyjna polega na tym, że wynagrodzenie pracownika zależy od rezultatu jego pracy oraz stopy prowizyjnej.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]

Comments

comments