Formy organizacyjno-prawne funkcjonowania firmy

Formy organizacyjno-prawne funkcjonowania firmy

Klasyfikowanie jednostek prowadzących działalność gospodarcza polega na zaliczeniu ich do sektora publicznego lub prywatnego zgodnie z dominującą formą własności. Przedsiębiorstwa będące własnością prywatną realizują cele ekonomiczne, w tym przede wszystkim dążenie do osiągnięcia zysku i zwiększenia wartości przedsiębiorstwa, oraz funkcjonują na zasadzie samofinansowania działalności. Przedsiębiorstwa własności publicznej obejmują działalność rządu i samorządów lokalnych. Realizują cele publiczne i społeczne, a są finansowane z funduszy publicznych. Jednak część przedsiębiorców własności publicznej realizują cele ekonomiczne i funkcjonuje na zasadach samofinansowania, czyli podobnie jak przedsiębiorstwa prywatne. Główne typy własności prywatnej to: własność kapitalistyczna, która występuje gdy prywatni właściciele środków produkcji prowadzą przy pomocy pracowników najemnych działalność gospodarczą w celu osiągania zysku; własność drobnotowarowa, która zasoby skupione w niewielkich przedsiębiorstwach funkcjonujących dzięki własnej pracy właściciela lub całej rodziny. Przykładami tej formy własności są gospodarstwa rolne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, w tym prowadzące działalność hotelarską. Ostatnim typem własności prywatnej jest własność pracownicza. Występuje ona wtedy, kiedy środki produkcji danego przedsiębiorstwa należą do zatrudnionych w nim pracowników.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

Comments

comments