Formy działalności gospodarczej

Formy działalności gospodarczej

Osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą ma do wyboru różne jej formy. Może to być indywidualna działalność gospodarcza lub praca wraz ze wspólnikami. W tym drugim przypadku można wybrać takie rodzaje spółek, jak: spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, komandytowa lub partnerska. Istnieje jeszcze spółka akcyjna, jest ona jednak przeznaczona raczej dla dużych firm. Dla niewielkich przedsiębiorstw, np. rodzinnych, zalecana jest spółka cywilna. Taka spółka, zgodnie z art. 680 kodeksu cywilnego, może łączyć tylko przedsiębiorców i zmierzać ku osiągnięciu określonego celu gospodarczego. Jest to nieskomplikowany i niewymagający wielu formalności sposób prowadzenia działalności z partnerami. Inną popularną formą współpracy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej cechą charakterystyczną jest oderwanie spółki od osób wspólników, a tym samym brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Może ona zostać zawiązana w praktycznie każdym celu dopuszczalnym przez prawo. Wspólnikami takiej spółki mogą być osoby fizyczne oraz prawne. Spółka jawna jest z kolei wśród spółek prawa handlowego odpowiednikiem spółki cywilnej. Spółka komandytowa pozwala zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności wśród grupy wspólników – komandytariuszy. Natomiast spółka partnerska przeznaczona jest dla grupy osób wykonujących wolne zawody.