Działania marketingowe firmy

Działania marketingowe firmy

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z wagi podejmowanych działań marketingowych. Dobrze przygotowane strategie w tym zakresie decydują często o być czy nie być danej firmy. Działania takie powinny być planowane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem. By były efektywne, muszą opierać się na systematycznej pracy w trzech perspektywach czasowych: krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej. Mogą one przybierać różną formę: promocji, reklamy lub public relations. Profesjonalna i przynosząca efekty kampania powinna zawierać wszystkie trzy elementy. Promocja polega na przekazywaniu klientom informacji, że dana usługa czy produkt spełni ich oczekiwania. Reklama z kolei to wysyłanie opłaconych komunikatów na temat swojej działalności. Na rynku dostępne są obecnie różne rodzaje reklamy, które należy wybrać w zależności od potrzeb. Może to być reklama prasowa (artykuły sponsorowane, informatory, ogłoszenia), drukowana (ulotki, foldery, katalogi), outdoorowa (billboard, afisz, reklamy na środkach komunikacji, sklepach itd.), audiowizualna (np. programy sponsorowane). Natomiast public relations jest to kompleksowe działanie, polegające na budowaniu w oczach klientów pozytywnego wizerunku firmy, poprzez szerzenie pozytywnych opinii na temat jej produktów czy usług.