Działalność usługowa firmy

Działalność usługowa firmy

W przedsiębiorstwie usługowym można jednocześnie wykonywać usługi oraz produkować lub magazynować towary. Jednak działalność usługowa przede wszystkim polega na wykonywaniu czynności które zaspokajają potrzeby ludzkie. Cecha charakterystyczna usług jest to, że jej rezultaty nie przyjmują w zasadzie postaci rzeczowej więc nie stwarzają bezpośrednio nowych dóbr. W działalności usługowej na pierwszym miejscu stawiane jest komfort i wygoda klientów, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Ponadto w wypadku prowadzenia działalności usługowej szczególnie ważna szczególnie ważna jest lokalizacja, plan funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej i jakość świadczonych usług oraz wykonywanej pracy. Prowadzenie działalności usługowej wymaga zatem uwzględnienia specyfiki potrzeb ludzkich i ich złożonego charakteru, wynikających między innymi z nieograniczoności ich w liczbie, czasie i przestrzeni, ograniczonych możliwości zaspokojenia potrzeb, różnic w intensywności ujawniania się poszczególnych grup potrzeb, ich komplementarności, niewielkiej substytucyjności potrzeb ich kolejności ujawniania się, zaczynając od najniższego rzędu, a kończąc na zaspokojeniu potrzeb wyższego rzędu. Ważnym zagadnieniem w prowadzeniu takiej działalności jest jakość świadczonych usług. Zależy ona przede wszystkim od oczekiwań klienta, a jego satysfakcja z usługi jest gwarancją sukcesu naszej firmy.