Działalność hurtowa przedsiębiorstwa

Działalność hurtowa przedsiębiorstwa

Działalność hurtowa polega na zakupie dużych, jednorodnych partii produktów w celu dalszej jej odsprzedaży z zyskiem nabywcom instytucjonalnym (detalistom, instytucjom, producentom), rzadko nabywcom indywidualnym. Zakres działalności hurtowników obejmuje badanie rynku, gromadzenie i przekazywanie informacji rynkowych niezbędnych do planowania i realizacji procesu wymiany, poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi dostawcami i nabywcami produktów, negocjacja i ustalanie warunków transakcji kupna-sprzedaży, przenoszenie prawa własności do produktów, przyjmowanie produktów, sprawdzanie ich jakości, gromadzenie i przechowywanie zapasów, przekształcanie asortymentu zakupionych produktów w partie odpowiadające potrzebom nabywców, organizowanie i finansowanie procesu fizycznego przepływu produktów, przekazywanie należności za zakupione produkty, ustalanie cen hurtowych, ponoszenie ryzyka związanego ze sprzedażą zakupionych produktów, kradzieżą, uszkodzeniami, ubezpieczanie produktów, promocję produktów i usług hurtowych, a także prowadzenie działalności szkoleniowej, instruktażowej i doradczej dla detalistów i udzielanie im pomocy w prowadzeniu księgowości i kontroli zapasów. Warto wspomnieć, że hurtownicy za swoją pracę otrzymują marżę handlową, która stanowi różnicę między ceną sprzedaży a ceną zakupu danego produktu przez hurtownika.

[Głosów:2    Średnia:4/5]

Comments

comments