Działalność gospodarcza – od czego zacząć

Działalność gospodarcza – od czego zacząć

Szukając informacji o tym, w jaki sposób prawo definiuje działalność gospodarczą należy zasięgnąć jej w aktach prawnych głównie ustawach. Istnieje wiele definicji, które zróżnicowane są w różny sposób (np. ze względu na rodzaj działalności) lecz łączy je wspólny mianownik. Jest nim praca zarobkowa w sposób zorganizowany i ciągły. Aby definicja mogła przełożyć się na realia należy określić jej rodzaj. W tym momencie przyszły przedsiębiorca stoi przed jednym z najważniejszych wyborów, który dotyczy formy prawnej. Wybór uzależniony będzie od takich czynników jak: wysokość kapitału własnego oraz poziom odpowiedzialności. Może zdecydować się na wykonywanie pracy we własnym imieniu lub założyć działalność ze wspólnikiem. Oto istniejące w Polsce formy prawne: indywidualna działalność gospodarcza, spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna, cywilna, z o.o. Pierwszym krokiem po wyborze formy prawnej firmy jest stworzenie dokumentu opisującego profil oraz zakres działania firmy, strategię marketingową oraz finansową, projekt oferty biznesowej, analizę rynku i konkurencji, analizę mocnych i słabych stron – czyli biznes plan . Dokument ten nie ma mocy prawnej aczkolwiek jest istotnym elementem decydującym o przyznaniu kredytu, dotacji czy rozpoczęciu współpracy z inwestorem.