Dobór i szkolenia pracowników

Dobór i szkolenia pracowników

Ludzie, ich wiedza, umiejętności i predyspozycje są podstawowym zasobem każdej firmy. Niestety najbardziej niedocenianym, a przecież od pracowników zależy sukces firmy. Polityka kadrowa to działalność obejmująca zatrudnianie pracowników, właściwe wykorzystanie ich wykształcenia i zdolności, a także ustalenie odpowiedniej liczby zatrudnionych w każdej sekcji firmy. Dobór pracowników zależy przede wszystkim od sytuacji na rynku pracy. Przedsiębiorstwu łatwiej uzyskać jest siłę roboczą w warunkach powszechnego bezrobocia. Wtedy spośród wielu ludzi, wybiera się najlepszych. Ważne jest to, aby pracownik sam zabiegał o zatrudnienie i wykazał, że jest najlepszy wśród kandydatów. Kształcenie i rozwój zawodowy personelu to zadanie priorytetowe każdej firmy. Na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych i możliwości finansowych zapadają decyzje dotyczące treści szkolenia. Mają one na celu dokształcanie w zakresie techniki pracy produkcyjnej, czy szkolenie w zakresie wykorzystania możliwości wielozadaniowych. Należy również pomyśleć, w jakiej formie ma zostać odbyte szkolenie, czy ma to być staż, praktyki, kurs, czy warsztaty, a także o tym, kto będzie podmiotem prowadzącym szkolenie. Kurs ten więc może być prowadzony przez zakład pracy oraz ośrodek szkolenia i doskonalenia kadr. Niezbędnym elementem polityki kadrowej jest również system ocen pracowniczych. Przyczynia się on do wypracowania przejrzystych reguł w zakresie wypłacania wynagrodzenia, a także do tworzenia możliwości awansu dla najlepszych pracowników.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

Comments

comments