Czas pracy pracowników w firmie

Czas pracy pracowników w firmie

Czas pracy jest czasem, w którym pracownik jest w każdej chwili do dyspozycji pracodawcy. Ustawodawca uznaje za czas pracy nie tylko czas efektywnego świadczenia pracy, lecz czas do dyspozycji pracodawcy. Należy zauważyć, że w czas pracy wlicza się niekiedy czas nie wykonywania pracy. Są to przede wszystkim przerwy kilkunastominutowe, przerwy na karmienie piersią, czas potrzebny na kontrolne badania lekarskie, czas szkolenia z zakresu bhp, a także czas nauki młodocianego. W kodeksie pracy występują takie systemy czasu pracy jak: podstawowy czas pracy, zakładający wykonywanie pracy w wymiarze 8 godzin, równoważny czas pracy, który zakłada, że jednego dnia możemy pracować więcej niż 8 godzin, ale wymiar tygodniowy nie może przekroczyć wtedy 40 godzin. Istnieje również system pracy przerywany, który polega na wykonywaniu pracy przez 8 godzin na dobę, dzielonym na dwa odcinki czasowe, między którymi może wystąpić przerwa w wymiarze nieprzekraczającym 5 godzin, a także zadaniowy czas pracy, w którym pracodawca nie ma potrzeby kontrolowania wyników pracy swojego pracownika. Istnieje więc wtedy zasada, że im szybciej pracownik skończy swoje zadanie, tym prędzej będzie mógł opuścić swoje miejsce pracy. Warto również wspomnieć, że praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa w razie szczególnych potrzeb pracodawcy lub w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzi.